Dopravci: Zásilkovna  - Výdejní místa umožňují platit dobírky pouze platební kartou. Otevřené jsou pouze některé výdejny, ty zavřené Vám systém vůbec nenabídne.  Česká pošta většinou nechává balíky na poště, GLS doručuje. Zavedli jsme platbu převodem.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající
Internetový obchod: www.safranovyobchod.cz


Společnost:PASARGAD, s.r.o.
Božetěchova 3003/133
612 00 Brno
IČ: 29254868  DIČ: CZ29254868  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68523.

E-mailová adresa: info@safranovyobchod.cz
Telefonní číslo: +420 731 199 091

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:.................................................................
Moje adresa: .................................................................
Můj telefon a e-mail:.................................................................
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 

Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).


- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Číslo objednávky:


- Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele:
- Adresa spotřebitele:
- Email:
- Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo)..................................................

Dne (zde doplňte datum).................................................

(podpis)......................................................
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*) ....................................

 

Zboží, které chcete reklamovat, odešlete na tuto adresu naší zasilatelské společnosti:

ELMS service s.r.o.
Ve žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.