Formulář odstoupení do smlouvy

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Podnikatelský subjekt:

Michal Wittgruber - Make your own

Pri kríži 18, 

941 02 Bratislava, Slovenská republika

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………….........................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Datum objednání zboží: ………………..…

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………...............................................................

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………….....................................................................

 

Číslo objednávky/1/: ……………………………

 

Kupní cena má být vrácena/2/:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:  .........................................................................  /  .......................

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):                                                         Datum:

 

 ……………………………………...............…..............                                                     ..........................................

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

/1/ Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

/2/ Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: 

..............................................................

 

Zboží, které chcete vrátit, odešlete na tuto adresu:

Michal Wittgruber - Make your own

Pri kríži 18, 

941 02 Bratislava, Slovenská republika