Vše o nákupu, o dopravě

Doprava a platba

 

1. Osobní odběr po celé ČR - Zasilkovna.cz

Zboží můžete vyzvednout na jedné z několika stovek výdejních míst po celé České republice. Při objedání zadáte konkrétní pobočku uvedenou ve formuláři. Seznam poboček najdete ZDE.

Jednotná cena činí 60,- Kč - osobní odběr. Platba dobírkou (hotově při převzetí zboží)

 

2. Zboží zasíláme prostřednictvím: České pošty.

Balík na dobírku. Jednotné poštovné je 99,- Kč nebo 149,- Kč podle velikosti balíčku. 

 

3. Zboží zasíláme prostřednictvím: DPD

Balík na dobírku. Jednotná sazba 120,- Kč za balík.

 

4. Osobní odběr Brno - zdarma

Osobní odběr v Brně - pouze po předchozí telefonické / e-mailové domluvě termínu. Použijte prosím info@safranovyobchod.cz nebo tel. 731 199 091

Bez předchozí domluvy termínu není osobní odběr zboží možný, nejedná se o prodejny nebo výdejny s trvalým provozem.

 

5. Zasilání na Slovensko - veškeré zboží zasíláme rovněž na Slovensko za jednotnou cenu 100,- Kč prostřednictvím Zásilkovny. Seznam poboček najdete ZDE

 

Další informace k přepravě:

Balné je vždy zdarma. Zpracování Vaší objednávky je obvykle během 1-2 dnů. Platba dobírkou.

Objednávka v hodnotě 1500 Kč a více  – POŠTOVNÉ ZDARMA na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny.

 

***************************************************************************************************************************************

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování v internetovém obchodě www.safranovyobchod.cz, provozovaném obchodní společností  Pasargad s.r.o. se sídlem Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno, IČ:29254868,  zapsanou u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68523.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem. 
Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávky, které byly provedeny internetovým nákupním systémem musí být ze strany kupujícího potvrzeny. Potvrzením se rozumí kliknutí na tlačítko "potvrdit a odeslat objednávku" v závěru objednávkového procesu. Kupující tímto potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.safranovyobchod.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ceny a platnost nabídky

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou pro spotřebitele konečné, tj. je včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena je vždy uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.
Zboží lze objednat následujícími způsoby.
internetovým nákupním systémem na www.safranovyobchod.cz - vámi vybrané a požadované zboží vložíte do košíku a poté vyplníte potřebné údaje k odeslání objednávky

Emailem - zasláním emailu na adresu info@safranovyobchod.cz
Telefonicky: 731 199 091

Vyřízení objednávky

Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vystavení prodejních dokladů) a její předání k přepravě (Česká pošta) či na místo pro osobní odběr. Vyřízení probíhá okamžitě po přijetí objednávky, obvykle v den objednání, doba na vyřízení objednávky je stanovena na 2 pracovní dny od podání objednávky.

Poštovné

Při zaslání na Vámi vybranou pobočky zásilkovny 60,- 

Při zaslání objednávky na dobírku po celé ČR účtujeme sazbu v závislosti na velikosti a hmotnosti zásilky, menší zásilky za 99 Kč, větší za 149 Kč.

DPD - 120 Kč

Veškere zboží zasíláme rovněž na Slovensko za jednotnou cenu 100 Kč na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny.

BALNÉ JE VŽDY ZCELA ZDARMA

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, jedinou podmínkou je úplné zaplacení kupní ceny.
 

Platební podmínky

- dobírkou České pošty,  systému Zasilkovna.cz nebo přepravci DPD
- hotově při převzetí - zboží je rovněž možno vyzvednout osobně v Brně  po předchozí telefonické domluvě.

Zrušení objednávky 

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.  K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
Pasargad s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7

Reklamace:
Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu.
V případě, že Vám bude balík doručen s viditelným poškozením, nepřebírejte ho od dopravce. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel, reklamaci budete moci uplatnit pouze u dopravce. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky nebo kvality dodávaného zboží akceptujeme do 2 dnů po převzetí zboží.  V případě reklamace nás kontaktujte na telefonním čísle 541 216 674  nebo elektronicky na adrese info@safranovyobchod.cz.  Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od jejich vzniku.

Ochrana osobních dat

Podáním objednávky v internetovém obchodě www.safranovyobchod.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení kupujících nabídkou internetových obchodů provozovatele, tj. Pasargad s.r.o. ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na email či poštovní adresu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi provozovatelem webu safranovyobchod.cz a nakupujícími, nakupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 8.4.2016 do nahrazení novou verzí, případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.safranovyobchod.cz

 

 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


Adresát:
Společnost Pasargad s.r.o. se sídlem Božetěchova3003/133, 612 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 29254868
Doručovací adresa: Argentinská 286/38 170 00 Praha 7, Česká republika
E-mailová adresa: info@safranovyobchod.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené v rámci internetového obchodu společnosti Pasargad s.r.o.:

Datum objednání*: 
Číslo objednávky*:
Jméno a příjmení spotřebitele*:
Adresa spotřebitele*:
Číslo účtu, na který si přeji vrátit peníze*:
Důvod odstoupení od kupní smlouvy (nepovinné)*:
Podpis spotřebitele*:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum*:


*Vyplňuje zákazník

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.